På Lida friluftsfest hade våra ambassadörer från nätmagasinet Happyzine en kurs i livräddande insatser. Nedan kan ni läsa om hur ni bör gå tillväga när någon skadat sig, hur ni identifierar skadeläget och vilka insatser ni kan bidra med. För även förhållandevis enkla insatser som sätts in snabbt kan minimera skadan och dess följder.

Små sår

Alla har vi vid något tillfälle behövt ett plåster eller behövt applicera ett plåster. Det är inte mycket vetenskap kring ämnet, men något som alltid är bra och rätt att göra innan man applicerar ett plåster är att tvätta såret. Använd det du har tillgång till, vare sig det är våtservetter eller rinnande vatten. När du tvättat såret är det viktigt att desinficera. Även de minsta såren kan bli infekterade.

När det sen kommer till att applicera plåstret är det bra om huden som plåstret ska fästa i är torr. Om plåstret ska fästas kring ett finger kan klisterdelen med fördel klippas itu för att kunna fästas bättre.

Djupare sår

Om såret är djupare än vad ett plåster klarar av, finns det flera åtgärder att genomföra:

  • Håll såret i högläge. Men det menas att såret skall vara högre upp från marken än vad hjärtat är. Då tillförs mindre blod och det blir lättare för såret att stängas. Det är oftast lättare att sänka ned hjärtat, t ex genom att lägga sig ned, än att höja upp såret.
  • Tvätta och desinficera såret. Använd det som finns tillgängligt, men var försiktig med att tillföra fler bakterier från osäkra vattenkällor.
  • Lägg något mjukt och absorberande över såret. Vanligt är att man använder en steril kompress, men det viktigaste är att materialet är absorberande och rent. Detta skyddar även från att yttre bakterier infekterar såret.
  • Linda en gasbinda eller något motsvarande runt såret. Då hålls kompressen på plats. Bindan ska sitta hårt nog för att stoppa blodflödet från såret, men inte snöra av blodflödet till resten av kroppen. Som binda kan det mesta användas, exempelvis tejp eller gummiband

 

Livsfarligt läge

Var skedde olyckan? Ligger den skadade på en väg? Eller i närheten av elden? Det första man ska göra vid en olycka är att försäkra sig om att ingen drar på sig fler skador. Flytta er bort från den farliga platsen, men inte så långt att hjälpen inte kan hitta er.

Stukad fot

Om någon trampar snett och stukar foten finns ett par snabba och bra åtgärder att vidta:

  • Få upp foten i högläge så fort som möjligt, då kommer mindre blod till foten och svullnaden blir mindre.
  • Att linda foten skyndar på läkningen då svullnaden begränsas.
  • Linda foten så hårt du kan och låt bindan sitta på i cirka 15 minuter. Efter 15 minuter kan foten lindas om lösare. Om den skadade känner domningar måste bindan tas bort direkt.

Andning

Det näst viktigaste att få koll på är den skadades andning. Här finns det en hel bok att skriva, men det viktigaste är att kontrollera om den skadade andas av sig själv. Om så är fallet, underlätta andningen genom att skapa fria luftvägar, t ex genom att lägga den skadade i framstupa sidoläge. Om den skadade inte andas, genomför konstgjord andning.

Blödning

Här genomförs med fördel samma åtgärder som under rubriken djupare sår. Stoppa stora blödningar med hjälp av kompresser och tryck.

Chock

Vid en olycka är det lätt att hamna i chock. Chocken kan vara både fysisk eller psykisk. En typisk anledning till fysisk chock är blodförlust. Vanliga kännetecken är att den skadade är väldigt blek och fryser. En typisk anledning till psykisk chock är den traumatiska händelsen. Vanliga kännetecken är att den skadade är svår att nå, både med fysisk och verbal kontakt. Vid både fysiskt och psykisk chock är det bra att ge den skadade vatten att dricka och något för att hålla sig varm, t ex en filt. Det underlättar återhämtningen för den skadade.

“Lilla sårkitet” består av plåster, våtservetter, rengöring och gasbinda. Det är alltid bra att ha med sig och hjälper i de flesta fall.

 

“Stora sårkitet” är mer omfattande. Om ni ska ut på ett längre äventyr alternativt vistas långt bort från närmsta sjukhus är det bra att vara förberedd.